Program

červen 2024
16. 6. / 10.00 –  Papírna Plzeň– komentovaná prohlídka někdejší plzeňské papírny v rámci festivalu Industry open zájemcům přiblíží jak historii a architektonické dědictví průmyslového areálu, tak i postupně realizovaný plán přestavby celého území (Zahradní 2)

květen 2024
4. 5. / 10.00 – Americká třída jako osa města – komentovaná procházka s Petrem Klímou podél „Ulice politických omylů“ představí vývoj jedné z nejdůležitějších městských ulic, architekturu zdejších nejvýznamnějších budov i osudy vybraných míst a osobností. Akce v rámci Slavností svobody (Americká třída 47)
5. 5. / 15.00 – Šumné Bory aneb Od Semlerových k věznici – procházka s průvodcem Petrem Klímou v rámci programu Plzeňských oslav vzniku republiky. Akce v rámci Slavností svobody (infocentrum Semlerovy rezidence v 1. patře)
11. 5. / 10.00 – PAM: Doudlevce – architektonická procházka v rámci festivalu Industry open provede účastníky územím někdejší vsi Doudlevce a zavede je i do objektu Škody Electric, kde se výkladu ujme odborník na trolejbusovou dopravu Jiří Šplíchal (Zborovská 2)
22. 5. / 14.00 – Slovanská procházka za poznáním pro seniory – komentovaná prohlídka Masarykovy ZŠ a zahrady dominikánského kláštera s architektem Petrem Klímou pořádaná MO Plzeň 2 – Slovany (Jiráskovo náměstí 10)
22. 5. / 16.00 – Masarykova a ty další: architektura plzeňských škol v letech 1914–1948 II. – druhá část přednášky sledující proměňující se architekturu školních budov postavených v Plzni mezi lety 1914 a 1948 pořádaná pro mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM (Kaznějovská 51)
25. 5. / 10.00 – Mezi Belánkou a Bezovkou – komentovanou procházkou v rámci Evropského dne sousedů architekt Marek Marovič zájemcům přiblíží vynikající realizace modernistických architektů Lea Meisla, Gustava Paula či Františka Němce (nejen) na území Belánky a Bezovky (Na Belánce 6)
26. 5. / 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Slovany – komentovaná procházka s architektem a historikem Petrem Klímou po plzeňské zahradní čtvrti V Podhájí, později zvané Na Slovanech konaná v rámci Evropského dne sousedů

duben 2024
10. 4. / 18.00 – Jitka Ressová (ellement architects) + Eva Šarochová a Václav Matějka (Projektor) – druhá přednáška z jarního přednáškového cyklu Architektura dnes: regiony (Papírna)
24. 4. / 18.00 – Jan Veisser (ORA) + Barbora a Pavel Buryškovi (xtopix architekti) – poslední přednáška z jarního přednáškového cyklu Architektura dnes: regiony (DEPO2015)

březen 2024
27. 3. / 18.00 – Lukáš Blažek (Ječmen studio) + Vojtěch Kaas a Jan Kalivoda (Progres architekti) – první přednáška z jarního přednáškového cyklu Architektura dnes: regiony (DEPO2015)

únor 2024
7.2. / 16.00 – Masarykova a ty další: architektura plzeňských škol v letech 1914–1948 – přednáška sledující proměňující se architekturu školních budov postavených v Plzni mezi lety 1914 a 1948 pořádaná pro mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM (Kaznějovská 51)

leden 2024
17. 1. / 18.00 – Tah průtahem – veřejná diskuse k plánovanému severojižnímu průtahu Plzní připravená v rámci dlouhodobého diskusního a přednáškového cyklu Transformace města (Papírna)

listopad 2023
4. 11. / 14.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): ADOLF LOOS – procházka po plzeňských realizacích Adolfa Loose s komentovanou prohlídkou někdejšího bytu Richarda Hirsche a bytu Huga a Heleny Semlerových (Plachého 6)
8. 11. / 17.00 – Architektura škol a jejich výstavba – druhý díl podzimního přednáškového cyklu se bude věnovat problematice výstavby školních budov (SPŠ stavební Plzeň, Chodské náměstí 2)
9. 11. / 10.00 – Bezovka – komentovaná procházka pro mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM s Petrem Klímou zasvětí účastníky do vzniku a vývoje rezidenční čtvrti Bezovka, jejíž jedinečný charakter formovaný jak individuálními stavebníky, tak aktivitou prvorepublikových stavebních družstev je blízký konceptu zahradních měst
12. 11. / 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Východní Předměstí – architektonická procházka po Východním Předměstí  s průvodcem Petrem Klímou (před kostelem Panny Marie Růžencové)
15. 11. / 17.00 – Masarykova a ty další: architektura plzeňských škol v letech 1914–1948 – komentovaná prohlídka výstavy sledující proměňující se architekturu školních budov postavených v Plzni mezi lety 1914 a 1948 s kurátorem Petrem Klímou (Paluba Hamburk)
18. 11. / 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Doubravka – architektonická procházka s Petrem Klímou (V Malé Doubravce 30, Plzeň)
21. 11. / 17:30 – Podoba školního prostředí pro třetí tisíciletí – v posledním dílu podzimního přednáškového cyklu přednášející Zbyšek Stýblo a Kateřina Klímová poodhalí, jak by mělo vypadat školní prostředí, aby dobře sloužilo dnešním i budoucím potřebám
nejmladší generace i vyučujících (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Univerzitní 28)

říjen 2023
1. 10. / 15.10–15.50 a 15.50–16.30 – Tramvajová vozovna PMDP – komentovaná prohlídka vozovny tramvají na Slovanech z roku 1943, která v posledních dvou letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí s autorem projektu architektem Jaroslavem Čiperou. (Slovanská alej 35)
1. 10. / 15.00–17.00 – Architektura jako hra barev a prostoru – dětská dílna od lektorek iniciativy Architektura pro děti aneb Město letí (DEPO2015)
2. 10. / 17.00 – vernisáž výstavy Učit se architekturou? Minulost i současnost školního prostředí v Plzni – výstava veřejnosti přiblíží, jak se vývoj města i celospolečenské úvahy o vhodném prostředí pro vzdělávání dětí a mládeže promítaly do výstavby školních budov a dalších zařízení v Plzni (U Branky, Smetanovy sady)
6. 10. / 19.00 – Adolf Loos – revolucionář mezi architekty – projekce dokumentárního snímku režiséra Aleše Kisila představující odkaz
architekta Adolfa Loose prostřednictvím nepublikovaných archivních materiálů a osobních příběhů jeho rodiny a spolupracovníků, které se vážou k České republice i zahraničí (byt Krausových – Loosův interiér)
9. 10. / 18.00 – Santini 300 let poté: dostavba poutního areálu v Marinské Týnici – diskuse se spoluautorem projektu dostavby ambitu architekt Janem Soukupem, historikem a vysokoškolským pedagogem Vítem Vlnasem, historikem umění a památkářem Jakubem Bachtíkem a historikem a odborným pracovníkem Centra baroka v Mariánské Týnici Pavelem Benešem (SVKPK, Smetanovy sady 2)
24. 10. / 18.00 – Školy v nové situaci aneb na cestě ke škole v 21. století – první díl podzimního přednáškového cyklu se bude věnovat otázkám vzdělávání a školních prostorů v 21. století a urbanistickému potenciálu školní budovy a její roli v obci (Pavlovův pavilon LF UK, Lidická 1)
26. 10. / 10.00 – Americká třída jako osa města – komentovaná procházka pro mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM s Petrem Klímou podél „Ulice politických omylů“ představí  vývoj jedné z nejdůležitějších městských ulic, architekturu zdejších nejvýznamnějších budov i osudy vybraných míst a osobností; (Americká třída 47)
28. 10. / 10.00 – Šumné Bory aneb Od Semlerových k věznici – procházka s průvodcem Petrem Klímou v rámci programu Plzeňských oslav vzniku republiky (infocentrum Semlerovy rezidence v 1. patře)
28. 10. / 14.00 – Architektura na Roudné: Paměť míst – procházka s průvodcem Markem Marovičem v rámci programu Plzeňských oslav vzniku republiky (nároží ulic Na Roudné, Pod Všemi svatými a U sv. Rocha)
30. 10. / 16.00 – Učit se architekturou? Minulost i současnost školního prostředí v Plzni – komentovaná prohlídka výstavy, která veřejnosti přibližuje, jak se vývoj města i celospolečenské úvahy o vhodném prostředí pro vzdělávání dětí a mládeže promítaly do výstavby školních budov a dalších zařízení v Plzni s kurátorkou Markétou Hossingerovou (U Branky, Smetanovy sady)

září 2023
27. 9. / 17.00 – vernisáž výstavy Masarykova a ty další: architektura plzeňských škol v letech 1914–1948výstava sledující proměňující se architekturu školních budov postavených v Plzni mezi lety 1914 a 1948 (Paluba Hamburk)
29. 9. / 18.00 – Moving Station – komentovaná prohlídka secesní budovy někdejší odjezdové haly nádraží Plzeň – Jižní Předměstí z roku 1904, kde po rekonstrukci v roce 2015 vznikl prostor pro současné umění, vzdělávání a otevřenou komunikaci. Prohlídku povede umělecký ředitel centra Roman Černík (Moving Station)
29. 9. / 19.00 – Best in the world – projekce dánského filmu v původním znění s titulky, který reflektuje vývoj Kodaně posledních třiceti let a předkládá k úvaze obecná dilemata (Moving Station)
29. 9. / 15.00–17.00 – Architektura hrou (před školou) – dětská dílna – hravé předškolí 21. ZŠ na Slovanech využijeme ke hře i vlastní tvorbě. V první fázi je nejprve potřeba získat splněním úkolů materiál, ze kterého bude možné navrhnout podobně zábavné předškolí pro další plzeňské školy (před 21. ZŠ)
30. 9. / 10.30–11.30 – Pivovar Proud / Spalkova elektrocentrála – komentovaná prohlídka někdejší elektrocentrály plzeňského pivovaru z roku 1905, kterou navrhl tehdejší šéfinženýr pivovaru František Spalek. V době, kdy již budova neplnila svůj účel, byla adaptována pro provoz experimentálního pivovaru Proud (Návštěvnické centrum pivovaru, U Prazdroje)
30. 9. / 15.00–17.00 – Architektura hrou – dětská dílna – přijďte s námi odhalit tajemství staveb, vymyslet, jak přenést náklad přes řeku, nebo si vyzkoušet konstrukce, které drží bez pomoci hřebíků, malty i lepidla (DEPO2015)

27. 9.–6. 10. – Den architektury 2023 – téma celorepublikového festivalu “Objev konstrukce!” doplní i druhá linie programu, která se váže k podzimnímu spolkovému tématu školních budov a obecně vzdělávacího prostředí pro děti a mládež. Bohatý program nabídne komentované prohlídky příkladných realizací na území města, komentované procházky, vernisáže výstav či workshopy pro děti (Plzeň)

červenec 2023
Doprovodný program pro účastníky ArtCamp 2023
10. 7. / 17.00 – Staré a nové centrum – náměstí a řeka – komentovaná procházka nabídne zájemcům pohled na to, jak moderní i současná architektura vstupovala do exponovaného historického prostředí středověkého jádra města i jak pomáhala utvářet charakter části jeho širšího centra
13. 7. / 17.00 – komentovaná prohlídka výstavy Když pohledu neškodí s Yvon Kovářovou
17. 7. / 17.00 – Staré a nové centrum – Americká jako osa města – komentovaná procházka představí genezi jedné z nejdůležitějších městských ulic a moderní architekturu zdejších nejvýznamnějších budov. Její součástí bude i prohlídka někdejšího bytu Huga a Heleny Semlerových, jedné z plzeňských realizací Adolfa Loose
24. 7. / 17.00 – Bezovka – komentovaná procházka zasvětí účastníky do vzniku a vývoje rezidenční čtvrti Bezovka, jejíž jedinečný charakter formovaný jak individuálními stavebníky, tak aktivitou prvorepublikových stavebních družstev je blízký konceptu zahradních měst

červen 2023
18. 6. / 10.00 – Papírna a Petrohrad – procházka začne komentovanou prohlídkou areálu plzeňské papírny a pokračovat bude vycházkou po dalších stavbách v okolí, která zahrne někdejší II. české reálku na Mikulášském náměstí, kino Invalid (posléze Eden), areál Železničního konzumního družstva, Cingrošovo kamenictví i Bartelmusovu smaltovnu, kulturní a společenský dům DTJ (JAS) nebo vilu majitelů pískových lomů bratří Chvojkových (Zahradní 2, Plzeň)
20. 6. / 16.30 – Stavitelé města v letech 1914–1948 II – druhá část dvoudílné přednášky představující  dílo nejvýznamnějších plzeňských stavitelů pořádané pro mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM (Kaznějovská 51)
25. 6. / 10.00 – Doudlevecká čtvrť – architektonická procházka v rámci festivalu Industry open představí nejvýznamnější průmyslové, veřejné i obytné stavby Doudleveckou čtvrť v území mezi železniční trati a meandrem řeky Radbuzy, které si zachovalo mnohé ze svého původního industriálního a periferního charakteru. Součástí vycházky bude komentovaná prohlídka areálu DEPO2015, blíže představíme i budovu stanice Plzeň zastávka, někdejší tiskárnu Českého deníku nebo Benešovu školu (nádvoří areálu DEPO2015)
29. 6. – vernisáž výstavy Když pohledu neškodí– fotografická výstava iniciativy Vizuální smog v Plzni a spolku Pěstuj prostor ve spolupráci se Střední odbornou školou obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, představující příklady dobré praxe v oblasti označování provozoven a užití takové formy reklamy, která zvyšuje hodnotu veřejného prostoru (Šafaříkovy sady)

květen 2023
6. 5. / 10.00 – Architektura a válka: Plzeň v období 2. světové války i poválečné obnovy – komentovaná procházka s Petrem Klímou mezi městskými lázněmi a pomníkem obětem leteckých náletů na Jateční třídě přiblíží škody na lidských životech a na architektuře Plzně během druhé světové války i poválečnou obnovu vybraných staveb; (Denisovo nábřeží 1217/3)
8. 5. / 10.00 – Americká třída jako osa města – komentovaná procházka s Petrem Klímou podél „Ulice politických omylů“ představí vývoj jedné z nejdůležitějších městských ulic, architekturu zdejších nejvýznamnějších budov i osudy vybraných míst a osobností; (Americká třída 47)
10. 5. / 18.00 – Chytré město: otevřená data a GIS – závěrečný díl přednáškové série Chytré město představí základní otázky týkající se shromažďování, zprostředkování a použití dat. Vystupují vedoucí Oddělení dat, analýz a evaluací Magistrátu města Brna Jan Zvara a vedoucí Oddělení GIS Správy informačních technologií města Plzně Stanislav Štangl (DEPO2015)
11. 5. / 10.30 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Bory – architektonická procházka s Petrem Klímou pořádaná pro mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM (nároží Majerovy ulice a Klatovské třídy)
16. 5. / 16.30 – Stavitelé města v letech 1914–1948 I – první část dvoudílné přednášky představující  dílo nejvýznamnějších plzeňských stavitelů pořádané pro mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM (Kaznějovská 51)
21. 5. / 10.00 – Doudlevce – architektonická procházka v rámci festivalu Industry open po území někdejší vsi Doudlevce s prohlídkou historické budovy v areálu Vodárny a návštěvou objektu Škody Electric, včetně výkladu odborníka na trolejbusovou dopravu Jiřího Šplíchala (Zborovská 2)
28. 5. / 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Bezovka – komentovaná procházka pořádaná v rámci Evropského dne sousedů provede účastníky rezidenční čtvrtí Bezovka, jejíž jedinečný charakter je blízký konceptu zahradních měst (Klatovská 110)

duben 2023
3. 4. / 17.00 – komentovaná prohlídka výstavy Od Západu nefouká? Pohledem ateliérů – autor konceptu výstavy Petr Klíma a autorka textů a koordinátorka výstavy Markéta Hossingerová pohovoří o příkladech dobré praxe z oblasti architektury a veřejného prostoru v Česku i zahraničí, které vybrali současní plzeňští architekti a architektky (Paluba Hamburk)
8. 4. / 10.00–12.15 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): ADOLF LOOS – procházka po plzeňských realizacích Adolfa Loose s komentovanou prohlídkou někdejšího bytu Richarda Hirsche a bytu Huga a Heleny Semlerových (Plachého 6)
12. 4. / 18.00 – Chytré město: mobilita – druhý díl jarní přednáškové série zaměřující se na oblast mobility, v němž vystoupí ředitel Sekce prostorových informací Institutu rozvoje a plánování hlavního města Prahy Jiří Čtyroký a nezávislý dopravní odborník Vojtěch Novotný (DEPO2015)
22. a 23. 4. / 10.00–17.00 – Od semínka – workshop pro nejmenší zahradníky pořádaný v rámci festivalu O zahradě (DEPO2015)
26. 4. / 18.00 – Chytré město: životní prostředí a energetika – třetí díl přednáškové série se bude věnovat otázkám energetiky, a to zejména ve vztahu k životnímu prostředí. Přednášející: ředitel Pražského společenství obnovitelné energie Jaroslav Klusák a šéfredaktor časopisu City:one David Bárta (DEPO2015)
27. 4. / 10.30 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Staré a nové centrum – architektonická procházka s Petrem Klímou pořádaná pro mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM (náměstí Republiky 22)

březen 2023
29. 3. / 18.00 – Chytré město: systémy a východiska – první díl jarní přednáškové série věnující se fenoménu „smart city“, jehož základní aspekty a prostředky představí děkan Fakulty dopravní ČVUT profesor Miroslav Svítek a ředitel SIT města Plzně Luděk Šantora (DEPO2015)

únor 2023
27. 2. / 17.00 – komentovaná prohlídka výstavy Od Západu nefouká? Pohledem ateliérů – autor konceptu výstavy Petr Klíma pohovoří o příkladech dobré praxe z oblasti architektury a veřejného prostoru v Česku i zahraničí, které vybrali současní plzeňští architekti a architektky (Paluba Hamburk)

prosinec 2022
8. 12. / 18.00 – Quo vadis, městské lázně? – veřejná diskuse s odborníky o připravované konverzi budovy plzeňských městských lázní pro účely Západočeské galerie v Plzni (Moving Station)
16. 12. / 17.30 – Vladimir 518: Architektura 58–89 – závěrečný díl podzimní přednáškové a diskusní série věnující se poválečné architektuře (Šafránkův pavilon LF UK)
19. 12. / 17.00 – Od Západu nefouká? Pohledem ateliérů – vernisáž výstavy příkladů dobré praxe v oblasti architektury a  veřejného prostoru (Paluba Hamburk)

listopad 2022
2. 11. / 18.00 – Jaroslava Gloserová – architektka nové Plzně – první díl podzimní přednáškové a diskusní série věnující se reflexi a interpretaci (nejen) plzeňské architektury vzniklé mezi lety 1948 a 1989. Přednášející Petr Klíma (Hotel Central, konferenční sál)
5.11. / 14.00 – 16.00 – Cítit město – procházka pořádaná v rámci doprovodného programu výstavy VIZUÁLNÍ ŠUMák provede účastníky po místech, které důvěrně znají, ale v každodenním spěchu přehlížejí (Paluba Hamburk)
10.11. / 18.00 – VIZUÁLNÍ ŠUMÁG – setkání s iniciativou grafický odpad (Moving station, malý sál)
12.11. / 10.00 – 12.15 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): ADOLF LOOS – procházka po plzeňských realizacích Adolfa Loose s komentovanou prohlídkou někdejšího bytu Richarda Hirsche a bytu Huga a Heleny Semlerových (Plachého 6)
16. 11. / 18.00 – František Sammer – architekt smělých vizí – v druhé části přednáškového a diskusního cyklu o poválečné architektuře v Plzni i mimo ni představí historička architektury Martina Hrabová výjimečnou osobnost a dílo architekta Františka Sammera (20. ZŠ Plzeň)
30.11. / 18.00 – Přítomnost a budoucnost poválečné architektury – třetí část série o architektuře vzniklé mezi lety 1948 a 1989 v Plzni se odehraje jako debata o osudu poválečné architektury u nás (Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň)
30.11. / 18.00 – fotovečer a beseda se studenty SOŠ obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 v rámci doprovodného programu výstavy VIZUÁLNÍ ŠUMák (Moving station, malý sál)

říjen 2022
30.9.–3. 10. – Den architektury 2022 – plzeňská část letošního ročníku tradičního festivalu se zaměří na poválečnou architekturu a nabídne komentované prohlídky příkladných realizací na území města, komentované procházky, vernisáže výstav či workshop pro děti (Plzeň)
3. 10. / 17.00 – vernisáž výstavy Stavitelé města v letech 1914–1948 – výstava připravená v rámci projektu PAM, věnovaná stavitelům, kteří v době mezi první světovou válkou a únorovým převratem zásadně přispěli k rozvoji města Plzně (U Branky, Smetanovy sady)
4. 10. / 17.00 – vernisáž výstavy Vizuální šumák – v rámci letošního Dne architektury zahájíme rovněž výstavu fotografií studentů Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu zaměřená na vizuální šum ve veřejném prostoru (Moving station)
24. 10. / 17.00 – Stavitelé města v letech 1914–1948 – kurátorská prohlídka výstavy věnované stavitelům, kteří v době mezi první světovou válkou a únorovým převratem zásadně přispěli k rozvoji města Plzně (U Branky, Smetanovy sady)
28. 10. / 10.00 – Americká – osa centrální oblasti – komentovaná procházka pořádaná v rámci Plzeňských oslav vzniku republiky představí Americkou třídu první poloviny 20. století a tehdejší realizace významných veřejných budov v rámci (Paluba Hamburk)
28. 10. / 14.00 – Masarykova škola – budova – komentovaná prohlídka budovy školy navržené architektem Hanušem Zápalem v rámci Plzeňských oslav vzniku republiky (Jiráskovo náměstí 10)
28. 10. / 14.45 – Masarykova škola – okolí – komentovaná procházka představující významné realizace v širším okolí Jiráskova náměstí v rámci Plzeňských oslav vzniku republiky (Jiráskovo náměstí 10)

září 2022
17. 9. / 10.00 – 12.15 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): ADOLF LOOS – procházka po plzeňských realizacích Adolfa Loose s komentovanou prohlídkou někdejšího bytu Richarda Hirsche a bytu Huga a Heleny Semlerových (Plachého 6)
30. 9. / 19.30 – Paradise Lost, History in the Unmaking – letošní Den architektury zahájí filmová projekce dokumentu Andyho Howletta o zániku komplexu Brutalist Central Library v Birminghamu (DEPO2015)

červen 2022
4. 6. / 10.00 – 12.15 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): ADOLF LOOS – procházka po plzeňských realizacích Adolfa Loose s komentovanou prohlídkou někdejšího bytu Richarda Hirsche a bytu Huga a Heleny Semlerových (Plachého 6)
9. 6. / 18.00 – Architektura jako věc veřejná: Architekt (málem) primátorem – závěrečná přednáška z jarního cyklu, který představí různé polohy vztahu architektů/architektek a veřejné správy (byt Krausových – Loosův interiér)
17. 6. / 17.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Doudlevce – architektonická procházka s Petrem a Kateřinou Klímovými v rámci Industry Open (Malostranská 2); vycházka zahrne komentovanou prohlídku budovy filtrů systému Puech-Chabal v areálu městské vodárny a objektu Škody Electric, zde včetně výkladu odborníka na trolejbusovou dopravu Jiřího Šplíchala
18. 6. / 16.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Petrohrad – architektonická procházka s Petrem Klímou v rámci Industry Open (Zahradní 2)
19. 6. / 17.00 – Papírna –  komentovaná prohlídka areálu plzeňské Papírny s Kateřinou Klímovou v rámci Industry Open (Zahradní 2)

květen 2022

7. 5. / 10.00 – Architektura a válka: Plzeň v období druhé světové války i poválečné obnovy – komentovaná procházka s Petrem a Kateřinou Klímovými a Karlem Zochem na trase mezi městskými lázněmi a pomníkem obětem leteckých náletů na Jateční třídě přiblíží škody na lidských životech a na architektuře Plzně během druhé světové války i poválečnou obnovu vybraných staveb; výtěžek ze vstupného věnujeme do veřejné sbírky Plzeň pomáhající (Denisovo nábřeží 1217/3), vstupenky na Plzeňské vstupence, případně na místě
11. 5. / 18.00 – Architektura jako věc veřejná: Kanceláře architektury, městské ateliéry – druhý díl přednáškového a diskusního cyklu, který představí různé polohy vztahu architektonické profese a veřejné správy (DEPO2015)
26. 5. / 18.00 – Architektura jako věc veřejná: Soutěže – třetí část přednáškového a diskusního cyklu, který představí různé polohy vztahu architektonické profese a veřejné správy (DEPO2015)
29. 5. / 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Lochotín – komentovaná vycházka v rámci programu Evropského dne sousedů, která představí řadu vynikajících moderních a modernistických staveb na území Lochotína (Domov pro seniory „Sedmikráska“, Kotíkovská 15)

duben 2022
20. 4. / 16.00 – Jak získat dotaci na nové označení provozovny? – informativní procházka k vypsané dotaci na řádné označení provozoven, kterou pořádá Útvar koncepce a rozvoje města Plzně spolu s iniciativou Vizuální smog v Plzni (památník na Americké třídě)
23. 4. / 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): ADOLF LOOS – procházka po plzeňských realizacích Adolfa Loose s komentovanou prohlídkou někdejšího bytu Richarda Hirsche a bytu Huga a Heleny Semlerových (Plachého 6)
28. 4. / 18.00 – Architektura jako věc veřejná: městští architekti, městské architektky – první přednáška z jarního cyklu, který představí různé polohy vztahu architektů/architektek a veřejné správy (DEPO2015)

březen 2022
8. 3. / 17.00 – dernisáž výstavy Plzeňský architektonický manuál (PAM): Stezky po architektuře 1914–1948 – komentovaná prohlídka představí projekt s 18 stezkami mapujícími architekturu a stavební kulturu Plzně; veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného (v hotovosti na místě) věnujeme Člověku v tísni pro pomoc Ukrajině (Smetanovy sady)
12. 3. / 10.00 – Architektura a válka: Plzeň v období druhé světové války i poválečné obnovy – architektonická procházka s Petrem a Kateřinou Klímovými a Karlem Zochem na trase mezi městskými lázněmi a pomníkem obětem leteckých náletů na Jateční třídě přiblíží škody na lidských životech a na architektuře Plzně během druhé světové války i poválečnou obnovu vybraných staveb; veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného (v hotovosti na místě) věnujeme Člověku v tísni pro pomoc Ukrajině (Denisovo nábřeží 1217/3)

únor 2022
17. 2. / 17.00 – Vernisáž výstavy Plzeňský architektonický manuál (PAM): Stezky po architektuře 1914–1948 – výstava představí 18 stezek mapujících architekturu a stavební kulturu Plzně přibližně mezi lety 1914 a 1948; výstavu bude možné zhlédnout až do 8. 3. 2022 (Smetanovy sady)

prosinec 2021
1. 12. / 18.00 –Od Západu nefouká? Plzeňští architekti zvou: Svatopluk Sládeček – třetí díl podzimního přednáškového cyklu o současné architektuře; po přednášce bude následovat diskuse s Jiřím Zábranem (DEPO2015), vstupenky na GoOut a Plzeňské vstupence, případně na místě
15. 12. / 18.00 – Od Západu nefouká? Plzeňští architekti zvou: Jana Tichá – závěrečný díl přednáškového cyklu o současné architektuře; po přednášce bude následovat diskuse s Alešem Kubalíkem (Papírna), vstupenky na GoOut, Plzeňské vstupence, případně na místě

listopad 2021
4. 11. / 9.00 – Veřejný prostor: mezi sociologií a architekturou – konference na téma mezioborové spolupráce při tvorbě veřejného prostoru (CAMP, Vyšehradská 51, Praha), vstupenky možno zakoupit zde
10. 11. / 18.00 – Od Západu nefouká? Plzeňští architekti zvou: David Kraus – první díl podzimního přednáškového cyklu o současné architektuře; po přednášce bude následovat diskuse s Davidem Krausem a Jaromírem Veselákem (Moving Station, vstupenky zde)
13. 11. / 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): ADOLF LOOS – architektonická procházka po plzeňských realizacích Adolfa Loose s komentovanou prohlídkou dvou interiérů (Husova 58, Plzeň, vstupenky na GoOut, Plzeňské vstupence, případně na místě)
24. 11. / 18.00 – Od Západu nefouká? Plzeňští architekti zvou: Mjölk – druhá přednáška z podzimního cyklu o současné architektuře; po přednášce bude následovat diskuse s Ondřejem Janoutem a Bohuslavem Strejcem (Družba), vstupenky na GoOut, Plzeňské vstupence, případně na místě

říjen 2021
1.–3. 10. – Den architektury 2021 – plzeňská část letošního ročníku tradičního festivalu se zaměří na současnou architekturu a nabídne komentované prohlídky příkladných realizací na území města, komentovanou procházku, filmovou projekci či workshop pro děti (Plzeň)
12. 10. / 18.00 – Řeka ve městě 2021+ – v rámci letošního Dne architektury představíme čerstvě zpracovanou Koncepci městských břehů z pera ÚKRMP věnovanou budoucnosti okolí plzeňských řek. Od 16.00 hodin proběhne workshop pro děti i rodiče Já a řeka, řeka a já s Kristýnou Starou z iniciativy Architekti ve škole (DEPO2015)
28. 10. / 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Staré a nové centrum – architektonická procházka s Petrem Klímou v rámci Oslav vzniku republiky (náměstí Republiky 22)

září 2021

11. 9. / 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Adolf Loos – architektonická procházka s Petrem a Kateřinou Klímovými u příležitosti Dnů evropského dědictví (Plachého 6)

srpen 2021
10. 8. / 15.30 – Zabydlování veřejného prostoru – panelová diskuse v rámci Letní školy urbanismu za účasti zástupců výrazných plzeňských iniciativ Pěstuj prostor, k světu., DEPO2015 a spolku A dál? (Ateliér DEPO2015)

červenec 2021
10. 7. / 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Doudlevce – architektonická procházka s Petrem Klímou v rámci Industry Open (Zborovská 2). Součástí procházky bude i prohlídka budovy filtrů systému Puech-Chabal v areálu městské vodárny, více v události na facebooku
13. 7. / 18.00 – AKCE ZRUŠENA! Plzeň ZRAJE: Pěstování na balkóně i za oknem – jak na pěstování v nádobách a co ještě letos stihnete sklidit (PěstírnaDEPO)
17. 7. / 10.00 – Kole(m) řeky: industriál podél Radbuzy – cyklojízda s Petrem Klímou po průmyslových stavbách při řece Radbuze v rámci Industry Open (zastávka Tyršův most)
25. 7. / 10.00 – Papírna – komentovaná prohlídka areálu plzeňské Papírny s Kateřinou Klímovou v rámci Industry Open (Plzeň-Slovany)
27. 7. / 19.00 – Přednáška na Mži – v rámci multižánrového festivalu Náplavka k světu budou architekti Marek Sivák a Jakub Mareš hovořit o zajímavostech veřejného prostoru v Plzni, aktuálních projektech i o tom, jak zajistit, aby se ve městě dobře žilo; moderuje Petr Klíma (Náplavka Mže)

červen 2021
2. 6. / 18.00 – Vizuální smog – všechno, co jste o něm kdy chtěli vědět (ale báli jste se podívat) – vernisáž výstavy (Šafaříkovy sady, Plzeň)
9. 6. / 18.00 – architektura + design = Kristina Fišerová – Martin Hrdina – poslední díl přednáškového cyklu, zaměřený na vztah architektury a grafického designu (online)
11.–12. 6. – Víkend otevřených zahrad na Jiráskově náměstí  – otevřená klášterní zahrada, byliny z Kotvičníkové farmy, výstavy Voda spojuje a Paměť II., komentované vycházky po architektuře i výstavě a stopovačka (Jiráskovo náměstí, Plzeň)
13. 6. / 10.00 –  Plzeň ZRAJE: Zahradnická „měnírna“ a komentované prohlídky PěstírnyDEPO – Víkend otevřených zahrad v komunitní zahradě (PěstírnaDEPO)
15. 6. / 18.00 – Vizuální smog – všechno, co jste o něm kdy chtěli vědět (ale báli jste se podívat) – komentovaná prohlídka výstavy upozorňující na důležitost kultivované formy a únosného množství reklamy ve veřejném prostoru (Šafaříkovy sady, Plzeň)
19. 6. / 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Petrohrad – architektonická procházka s Petrem Klímou v rámci Industry Open (Plzeň-Petrohrad)
22. 6. / 18.00 – Plzeň ZRAJE: Zahradničení (skoro) bez odpadu – jak omezit odpad spojený s pěstováním a využít při zahradničení věci, které by jinak skončily v popelnici (PěstírnaDEPO)
27. 6. / 10.00 – Papírna – komentovaná prohlídka areálu plzeňské Papírny s Kateřinou Klímovou v rámci Industry Open (Plzeň-Slovany)
27. 6. / 14.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Doubravka – architektonická procházka s Petrem Klímou v rámci Evropského dne sousedů (Plzeň-Doubravka)

květen 2021
12. 5. /18.00 – architektura + design = Patrik Hábl – Jiří Příhoda – druhý díl přednáškového cyklu, který se zaměří na vztah architektury a výtvarného umění (online)
26. 5. / 18.00 – architektura + design = Lenka Míková – Jana Potiron – třetí díl přednáškového cyklu zaměřený na vztah architektury a designu interiéru (online)

duben 2021
29. 4. / 18.00 – architektura + design = Michael Vasku – Adam Štěch – první dvojpřednáška cyklu zaměřeného na průniky, překryvy i odlišnosti architektury a designu (online)

únor 2021
12. 2. / 17.00 – Komu patří město: Proč se nám nedaří kvalitní veřejná prostranství – a jak to zlepšit? – přednáškový workshop z dílny spolku Pěstuj prostor a Platformy pro veřejný prostor představí postupy, které přinášejí kvalitu, i postřehy z praxe, proč se často nepoužívají (online)

leden 2021
21.1. / 17.00 – Komu patří město: Právo na veřejný prostor – architektura a politika a lidé – přednáška a workshop sociologů z ateliéru MAKAI na téma vztahů mezi občany, architekty a politiky, mezi odborností a občanským aktivismem (online)

2020
listopad 2020
11. 11. / 18.00 – Pozdní domy Adolfa Loose: Nové přístupy k ideji Raumplanu přednáška amerického historika architektury Christophera Longa (online, anglicky s českými titulky)
25. 11. / 18.00 – Adolf Loos 150: Opakování génia – přednáška historičky umění a vedoucí Centra památek moderní architektury Muzea hlavního města Prahy Marie Szadkowské (online)

říjen 2020
2. – 7. 10. – Den architektury Plzeň 2020 – architektonické procházky, prohlídky, přednášky, projekce dokumentů, prezentace a diskuse o budoucnosti plzeňských řek  i workshopy pro děti i rodiče
14. 10. / 18.00 – Adolf Loos 150: Loos von Brünn: práce Adolfa Loose pro Brno a okolí – přednáška historičky umění a architektury Jany Kořínkové (online)
28. 10. / 18.00 – Adolf Loos 150: Semlerova rezidence v Plzni a její celková obnova – přednáška historika architektury Petra Domanického Západočeská galerie v Plzni (online)
28. 10. / 10.00 – AKCE ZRUŠENA! Plzeňský architektonický manuál (PAM): Adolf Loos – komentovaná procházka po vybraných realizacích Adolfa Loose v Plzni (sraz: Klatovská 19), průvodce Kateřina a Petr Klímovi
28. 10. / 14.00 – AKCE ZRUŠENA! Architektura Roudné: Paměť míst – sousedská procházka po nejvýznamnějších stavbách Roudné z 20. století i dřívějších dob (sraz: nároží ulic Na Roudné, Pod Všemi svatými a U sv. Rocha), průvodce: Marek Marovič

září 2020
31. 8. – 1. 9. – Seminář: občanské projekty ve veřejném prostoru  – seminář pro zástupce neziskových organizací Olomoucka (Olomouc)
10. 9. / 14.00 – Jiráskovo náměstí žije – odpoledne plné her, sportu a zábavy (Jiráskovo náměstí)
26. 9. / 10.00 – Industry Open: Papírna – komentovaná prohlídka areálu plzeňské Papírny (Papírna Plzeň)

srpen 2020
1. 8. / 10.00 – Industry Open: Kole(m) řeky: Industriál podél Radbuzy – cyklovyjížďka po obou březích Radbuzy v rámci festivalu Industry Open přibližující historii zdejších průmyslových podniků a technických staveb
8. 8. / 10.00 – Industry Open: Po stopách plzeňského průmyslu II. – procházka po zanikajících či již neexistujících stopách průmyslu na území starého a nového centra Plzně v rámci festivalu Industry Open

červenec 2020
8. 7. / 18.00 – Plzeň zelená a modrá: Krajina ve městě – přednáška krajinářské architektky Kláry Salzmann a krajinného ekologa Jana Richtra (PěstírnaDEPO)
11. 7. / 10.00 – Industry Open: Po stopách plzeňského průmyslu I. – procházka po zanikajících či již neexistujících stopách průmyslu na území starého a nového centra Plzně v rámci festivalu Industry Open
18. 7. / 10.00 – Industry Open: Papírna – komentovaná prohlídka areálu plzeňské Papírny (Papírna Plzeň)
18. 7. / 10.00 – Úpravy Hvížďalky pokračují! – společná brigáda pro místní i nadšené „přespolní“ u rybníka Hvížďalka (Hvížďalka, Spálené Poříčí)
22. 7. / 17:30 – Obnova dětského hřiště u Šeříkovky – veřejné setkání se zástupci obvodu, architekty a sociologem na téma o tom, jak by mělo fungovat nejen toto hřiště na Slovanech (dětské hřiště vedle KD Šeříkovka, Šeříková 11)

červen 2020
1. 6. / 18.00 – Od Západu nefouká? Současná architektura v Plzni – vernisáž výstavy představující řez tvorbou předních architektonických ateliérů působících v Plzni (Smetanovy sady) – výstava potrvá do 29. 6.
9. 6. / 18.00 – Vyrob si svůj vermikompostér v Plznivýroba žížalového kompostéru s odborníky z Kokozy (DEPO2015)
10. 6. / 18.00 – Plzeň zelená a modrá: Město a změna klimatu – přednáška klimatologa a meteorologa Radima Tolasze, environmentálního ekonoma Tomáše Baďury a zástupykně Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Kristýny Zýkové (Papírna Plzeň)
13. 6. / 10.00 –  Industry Open: Architektonická procházka čtvrtí Doudlevce architektonická procházka přibližující průmyslové stavby čtvrti Doudlevce v rámci festivalu Industry Open (Doudlevce)
24. 6. / 18.00 – Od Západu nefouká? Současná architektura v Plzni – komentovaná prohlídka výstavy představující řez tvorbou předních architektonických ateliérů působících v Plzni (Smetanovy sady)
25. 6. / 18.00 – Plzeň zelená a modrá: Voda ve městě – přednáška hydrobiologa Jindřicha Durase a hydrologa Jana Koppa (zahrádka před konferenčním centrem Secese, Plzeňský Prazdroj)
28. 6. / 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Východní Předměstí – architektonická procházka po Východním Předměstí  v rámci Evropského dne sousedů (Východní Předměstí)

březen 2020
10. 3. / 18.00 – AKCE ZRUŠENA! Komentovaná vycházka Za světlem s Lukášem Houškou – doprovodná akce festivalu Jeden svět
11. 3. / 18.00 – Nebezpečné známosti? Architektura a politika a lidé – přednáška sociologů z MAKAI ateliér o vztazích jednotlivých aktérů v oblasti rozvoje veřejných prostranství (kavárna Družba)
19. 3. / 18.00 – AKCE ZRUŠENA! Vyrob si svůj Vermikompostér v Plznivýroba žížalového kompostéru s odborníky z Kokozy

únor 2020
25. 2. / 10.00 – Noisy Talk / Václav Cinádr & Vizuální smog– přednáška pro zvídavé rodiče a neposedné děti (Mateřské centrum Kůzle)

2019:
prosinec 2019
4. 12. / 18.00 – Po Sametu: architektura Plzně „na konci dějin“: Postmoderní architektura a proměny společnosti po roce 1989 – přednáška historičky architektury Jany Pavlové a politoložky Adély Gjuričové

listopad 2019
6. 11. / 18.00 – Po Sametu: architektura Plzně „na konci dějin“: Sídliště před rokem 1989 i po něm – přednáška historičky architektury Michaely Janečkové a urbánního antropologa Michala Lehečky
19. 11. /18.00 – Po Sametu: architektura Plzně „na konci dějin“: Na sídlišti, nebo v domku? Bydlení po roce 1989 – přednáška historika architektury Huberta Guzika a socioložky Báry Vackové
20. 11. /  17.30 – Vladimír Líbal: Svoboda a kultura – Jaký je vztah svobody a kultury? Jak se liší rozvíjení kultury ve svobodném a v nesvobodném prostředí?
27. 11. / 17.00 – Konference: Vizuální smog a reklama ve veřejném prostoru – konference na téma vizuální estetika a vizuální komunikace města

říjen 2019
2. 10. / 18.00 – Architektura 80. let –projekci videozáznamů rozhovorů historiků a teoretiků české architektury s architekty o architektuře 80. let 20. století v Československu
5. 10. – 6. 10. / 10.00 – 18.00 – Den architektury 2019: Architektura Plzně „na konci dějin“ – architektonické procházky a prohlídky, přednáška, projekce dokumentů o architektuře s návaznou diskuzí i workshop pro děti i rodiče
9. 10. / 17.30 – Tři životy Plovárny – vernisáž komiksové výstavy (Městská plovárna)
14. 10. / 10.00 – 19.00 – Jak sladit fungování úřadu a komunitní aktivity ve veřejném prostoru – 3. praktická konference k dlouhodobému projektu „Procesy pokroku“, která se zaměří na roli samospráv ve vztahu ke komunitním aktivitám ve veřejném prostoru (Ostrava)
15. 10. / 17.30 – Profesor Jan Sokol: Svoboda a co s ní? – přednáška o tom, jak rozumíme svobodě a jak ji zažíváme v každodenním životě
24. 10. / 18.00 – Transformace města po roce 1989–první část cyklu Po Sametu: architektura Plzně „na konci dějin“ s přednáškami urbanisty a krajinářského architekta Milana Svobody a sociálního geografa Luďka Sýkory
28. 10. / 10.00 – Architektura Roudné: Paměť míst – sousedská procházka po nejvýznamnějších stavbách Roudné z 20. století i dřívějších dob (v rámci programu Oslav vzniku republiky)

červenec 2019
11. 7. – 25. 7. / 12.00 – 20.00 – Hvízdejme si na Hvížďalce – výroba začíná! – ruku k dílu při vytvoření terasy a mola může přidat každý  (Spálené Poříčí)
21. 7. / 10.00 – 20.00 – Plovárna pluje dál – poslední plovárenská akce!!! pořádaná spolkem Pěstuj prostor v současné podobě. Přijďte se rozloučit s Plovárnou, jak ji znáte, a těšit se na Plovárnu ještě lepší!  (Městská plovárna)

červen 2019
8. 6. / 16.00 – Víkend otevřených zahrad v PěstírněDEPO – komentovaná prohlídka pěstírny, při které se dozvíte vše co Vás o jejím fungování může zajímat
16. 6. / 10.00 – Architektonická procházka čtvrtí Doudlevce v rámci festivalu Industry open
25. 6. / 17.30 – Zahradnický klub: Hmyzí krmítka a domky – Chcete mít na balkoně a zahradě opravdu živo? Otevřete si hmyzí hotel! Poradíme vám, jak na to.
26. 6. / 17.30 – Hvízdejme si na Hvížďalce – setkání s občany Spáleného Poříčí na téma zvelebení okolí rybníka Hvížďalka

květen 2019
2. 5. / 18.00 – MAK! Mobilní architektonická kancelář – přednáška o netradičních projektech ve veřejném prostoru (Papírna Plzeň)
4. 5. / 14.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Nové centrum – výrobní a rezidenční čtvrť – architektonická procházka (pořádá Skrytá Plzeň)
11. 5. / 10.00 – Férová snídaně – piknikový happening na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů! (PěstírnaDEPO)
15. 5. / 18.00 – Karolína Plášková: – Drazí architekti… (etika architektury) – projekce dokumentu a debata s architektkou (Byt Krausových, Bendova 10)
18. 5. / 15.00 – Třetí život Plovárny – první ze dvou letošních plovárenských akcí  (Městská plovárna)
21. 5. / 17.30 – Zahradnický klub: Bylinky v kuchyni a na zahradě – jak na pěstování a zpracování bylinek (PěstírnaDEPO)
26. 5. / 14.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Východní Předměstí – architektonická procházka (pořádá Skrytá Plzeň)
26. 5. / 14.00 – Sousedská procházka Bezovka: Místo s hvězdou v srdci (pořádá Skrytá Plzeň)

duben 2019
3. 4. / 18.00 – Irena Šestáková: Vnímání a přístupnost prostředí versus stárnutí – tvorba prostředí pro seniory a lidi se zhoršenou schopností orientace (Moving Station)
6. 4. / 10.00 – Brunch s vizuálním smogem – pohodový sobotní brunch na náhodném seskupení reklamních laviček na Americké (Americká 72)
16. 4. / 14.30 – Poslední piknik před 4. ZŠ na Košutce – rozloučení se sedacím molem a paletovým hadem (Kralovická 12)
17. 4. / 18.00 – Karolína Kripnerová: Má architekt co říci k bezdomovectví? – role architekta v řešení problémů spojených s bezdomovectvím (kavárna Družba)
23. 4. / 17.30 – Zahradnický klub: Čtverečková zahrádka – zapomeňte na pěstování v řádcích, teď frčí čtverce (PěstírnaDEPO)
27. 4. / 16.00 – Objevení (se) Ameriky – odhalení díla Kurta Gebauera s velkou dávkou kultury k tomu (Pramenní ulice)

březen 2019
23. 3. / 13.30-19.00 – Jedlé lesní zahrady – vytvořte si svůj jedlý prales (DEPO2015)
26. 3. / 17.30 – Zahradnický klub: Připravte se na sezónu – rady pro úspěšnou sezónu a trocha inspirace na recyklované nádoby k tomu (PěstírnaDEPO)

2018:

prosinec 2018
12. 12. / 18.00 – Údolí řeky Mže – přednáška architekta Josefa Váněho o jeho diplomovém projektu (Studijní a věděcká knihovna Plzeňského kraje)
19. 12. / 18.00 – Města zdí – přednáška historika architektury Petra Klímy a architektky, teoretičky a básnířky Anny Beaty Háblové (EUC klinika Plzeň)

listopad 2018
7. 11. / 18.00 – Architektura a společnost Plzně v roce 1968 – přednáška historika Miroslava Breitfeldera a architekta a historika architektury Petra Klímy (Hotel Central)
21. 11. / 18.00 – Architektura a společnost Plzně v roce 1989 – přednáška historičky Jany Petrové a architekta Jana Soukupa (Fakulta strojní ZČU)

říjen 2018
9. 10. / 10.00-17.30 – Procesy pokroku – 2. konference – konference k projektu Procesy pokroku v komunitním rozvoji a proměnách veřejného prostoru
9. 10. / 18.00-19.30 – Komunitní projekty: Ohrožení nebo podpora veřejné správy? – veřejná diskuse (Desfourský palác, Praha)
10. 10. / 17.15 – Prohlídka budovy SPŠ stavební – komentovaná prohlídka budovy průmyslové školy navržené Ladislavem Skřivánkem (SPŠ Stavební)
10. 10. / 18.00 – Architektura a společnost Plzně v roce 1918 – přednáška historika Tomáše Bernhardta a architekta a historika architektury Petra Klímy (SPŠ Stavební)
13. 10. / 9.00 – Kultivace Pramenů na Roudné 2018 – 1. workshop – realizace úprav Pramenů dle návrhu Kurta Gebauera (Prameny na Roudné)
13. 10. /14.00  – Ochutnávka domácího piva (neveřejná akce) (Městská plovárna)
24. 10. / 18.00 – Architektura a společnost Plzně v roce 1948 – přednáška historika Jakuba Šloufa a architekta a urbanisty Lukáše Grasse (Český rozhlas Plzeň)
26. 10. / 10.00 – Ukázka stromolezeckého ošetření starých stromů – odborná záchrana letitého plovárenského dubu s workshopem pro veřejnost (Městská plovárna)
27. 10. / 9.00 – Kultivace Pramenů na Roudné 2018 – 2. workshop – realizace úprav Pramenů dle návrhu Kurta Gebauera (Prameny na Roudné)

září 2018
7. 9. / 18.00 – F.estivalová U.kázka C.ynické K.ultury – nefalšovaná párty totalita se vším všudy! (Plovárna otevřena od 17.00 do 22.00) (Městská plovárna)
8. 9. / 16.00 – F.estivalová U.kázka C.ynické K.ultury – nefalšovaná párty totalita se vším všudy! (Plovárna otevřena od 13.00 do 22.00) (Městská plovárna)
9. 9. / 12.00 – Francouzský den na Plovárně: Nedělní rendez-vous #2– hudba, hry a jídlo ve francouzském stylu  (Plovárna otevřena od 12.00 do 20.00) (Městská plovárna)
11. 9. / 17.00–19.00 – Louka___za školou I Plzeň Vinice – plánovací setkání k budoucnosti veřejného prostranství mezi ulicemi Hodonínská, Sedlecká a Brněnská (Louka za školou)
13. 9. / 17.00-20.00 – Veřejné setkání k řešení zeleně na Jiráskově náměstí – setkání s architekty věnované posunům v projektu z hlediska obnovy vegetace (Jiráskovo náměstí)
15. 9. / 10.00 – Adolf Loos – komentovaná procházka po vybraných realizacích Adolfa Loose v Plzni
15. 9. / 16.00–21.00 – Krašovská zahradní slavnost 2018 – oslava Proměny vnitrobloku Krašovská, která je již za dveřmi! (Vnitroblok Krašovská)
20. 9. / 14.00-19.00 – Jiráskovo náměstí žije – den plný her, sportu a zábavy (Jiráskovo náměstí)
25. 9. / 17.30 – Rozloučení s létem – setkání plzeňských (komunitních) zahradníků (PěstírnaDEPO)
28. – 29. 9. – Den architektury 2018: Plzeň osmičkových roků – komentované prohlídky významných a veřejnosti často nepřístupných budov, architektonická procházka městem, workshopy a filmové projekce

srpen 2018
3. 8. / 17.00 – Hraní pétanque u Plovárny – přátelská hra pétanquových nadšenců (Městská plovárna)
10. 8. / 20.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance tančírna (Plovárna otevřena od 17.00 do 22.00) (Městská plovárna)
12. 8. / 11.00–20.00 – Francouzský den na PlovárněAKCE ZRUŠENA!
24. 8. / 18.00 – Večer s recentní archeologií (Plovárna otevřena od 17.00 do 22.00) (Městská plovárna)
25. 8. / 14.00 – FAKE – alternativní divadlo a vernisáž (Plovárna otevřena od 13.00 do 22.00) (Městská plovárna)
26. 8. / 13.00 – Piknik u řeky s grilováním – pohodové nedělní odpoledne s dobrotami (nejen) z grilu (Plovárna otevřena od 13.00 do 19.00) (Městská plovárna)

červenec 2018
9.–13.7. – Výrobní a údržbový týden – realizační týden pro rozvoj a údržbu podnětů Pěstuj prostor z minulých let s místními dobrovolníky
13. 7. / 20.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance tančírna (Plovárna otevřena od 17.00 do 22.00) (Městská plovárna)
14. 7 . / 15.00 –  „Rozlučkové“ Plovárenské odpoledne –  velká letní akce nabitá koncerty, divadlem a dílnami (Plovárna otevřena od 13.00 do 22.00) (Městská plovárna)
15. 7. / 11.00 – Francouzský den na Plovárně: Nedělní rendez-vous #1– hudba, hry a jídlo ve francouzském stylu (Plovárna otevřena od 11.00 do 20.00) (Městská plovárna)
18. 7. / 19.00 – Hledání vizuálních „pokladů“ | Procházka vizuálním smogem 
27. 7. / 20.00 – Červencová salsa tančírna (Plovárna otevřena od 17.00 do 22.00) (Městská plovárna)
28. 7. / 13.00–22.00 – Plovárna otevřena (Městská plovárna)
29. 7. / 13.00 – Piknik u řeky s grilováním – pohodové nedělní odpoledne s dobrotami (nejen) z grilu (Plovárna otevřena od 13.00 do 19.00) (Městská plovárna)

červen 2018
8. 6. / 20.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance tančírna (Plovárna otevřena od 17.00 do 22.00) (Městská plovárna)
9. 6. / 14.00  – Plzeň v idejích – architektonická procházka po nenaplněných meziválečné i poválečných vizích města
9. 6. / 13.00–22.00 –  Plovárna otevřena (Městská plovárna)
10. 6. / 13.00 – Piknik u řeky s grilováním – pohodové nedělní odpoledne s dobrotami (nejen) z grilu (Plovárna otevřena od 13.00 do 19.00) (Městská plovárna)
12. 6. / 17.30 –„Zahradnický klub“ – pravidelná setkání s odbornicí na přírodní zahradničení Alenou Lehmanovou (PěstírnaDEPO)
14. 6. / 19.30 – Salsa tančírna na Plovárně – kubánská salsa, sem tam i nějaká bachata (Plovárna otevřena od 19.30 do 22.00) (Městská plovárna)
15. 6. / 13.00–22.00 – Plovárna otevřena (Městská plovárna)
16. 6. / 17.00 – Divadlo na Plovárně – ochutnávka plzeňských amatérských divadel (Plovárna otevřena od 13.00 do 22.00) (Městská plovárna)
17. 6. / 13.00–22.00 – Plovárna otevřena (Městská plovárna)
17. 6. / 18.00 – Oslava narozenin a konce školního roku žáků 9. třídy (neveřejná) (Městská plovárna)
23. 6. / 10.00  – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Doudlevecká čtvrť  – komentovaná procházka (Doudlevecká čtvrť)
26. 6. / 17.00 –„Zahradnický klub“ – pravidelná setkání s odbornicí na přírodní zahradničení Alenou Lehmanovou (PěstírnaDEPO)
29. 6. / 17.00 – Hraní pétanque u Plovárny – přátelská hra pétanquových nadšenců (Městská plovárna)
29. 6. / 20.00 – DanceFlow slaví 3. narozeniny – setkání  bývalých i současných kurzistů a milovníků tance (Plovárna otevřena od 20.00 do 22.00) (Městská plovárna)

květen 2018
1. 5. / 17.30 –„Zahradnický klub“ – pravidelná setkání s odbornicí na přírodní zahradničení Alenou Lehmanovou (PěstírnaDEPO)
2. 5. / 19.00  – Budoucnost Městské plovárny Plzeň II – plánovací setkání k přípravě rekonstrukce Plovárny s dlouhodobými podporovateli (Městská plovárna)
6. 5. / 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Jižní Předměstí – komentovaná procházka (Jižní předměstí)
9. 5. / 18.00 – Hybatelé architektury: Zdeněk Fránek: Zlobivá a zlobící se architektura (Papírna Plzeň)
15. 5. / 17.30 –„Zahradnický klub“ – pravidelná setkání s odbornicí na přírodní zahradničení Alenou Lehmanovou (PěstírnaDEPO)
17. 5. / 16.30 – Představení studie na obnovu Jiráskova náměstí architekty – diskuse  a vycházka s architekty (Jiráskovo náměstí)
23. 5. / 18.00 – Hybatelé architektury: Rostislav Švácha: Nová architektura ve starém kontextu (Byt Krausových – Loosovy interiéry)
26. 5. / 15.00 – Evropský den sousedů na Jiráskově náměstí – výstava, pouliční zahradničení, hudební program a společná večeře (Jiráskovo náměstí)
27. 5. / 10.00 – Architektura Roudné: Paměť míst – sousedská procházka v rámci Evropského dne sousedů (Roudná)
27. 5. / 14.00 – Bezovka: Místo s hvězdou v srdci – sousedská procházka v rámci Evropského dne sousedů (Bezovka)
29. 5. / 17.30 –„Zahradnický klub“ – pravidelná setkání s odbornicí na přírodní zahradničení Alenou Lehmanovou (PěstírnaDEPO)

duben 2018
3. 4. / 17.00 – „Zahradnický klub“ – pravidelná setkání s odbornicí na přírodní zahradničení Alenou Lehmanovou (PěstírnaDEPO)
5 .4. / 10.00  – Procesy pokroku – 1. konference – konference k projektu Procesy pokroku v komunitním rozvoji a proměnách veřejného prostoru (Moving Station)
6. 4. / 16.30 – Hraní pétanque u Plovárny – přátelská hra pétanquových nadšenců (Městská plovárna)
11.4. / 18.00 – Hybatelé architektury: Věslav Michalik: Dolní Břežany – velká proměna malé obce (ateliér DEPO2015)
17. 4. / 17.00 – „Zahradnický klub“ – pravidelná setkání s odbornicí na přírodní zahradničení Alenou Lehmanovou (PěstírnaDEPO)
18. 4. / 16.00 – Jarní dobrovolnický podvečer – příprava Plovárny na další sezónu (Městská plovárna)
20. 4. / 16.30 – Hraní pétanque u Plovárny – přátelská hra pétanquových nadšenců (Městská plovárna)
21. 4. / 15.00 – Vítání jara – oslava příchodu jara, tentokrát ve znamení oslav Dne Země (Městská plovárna)
14. / 17.00 – Jarní úklid – příprava komunitní zahrady na jaro (PěstírnaDEPO)
25. 4. / 8.00  – Dobrovolnický den s Doosanem – úklid a údržba Plovárny (Městská plovárna)
25. 4. / 18.00 – Hybatelé architektury: Michal Škoda: O vystavování současného umění a architektury – (Moving Station)

březen 2018
13. 3. / 17.00 – „Zahradnický klub“ – pravidelná setkání s odbornicí na přírodní zahradničení Alenou Lehmanovou (PěstírnaDEPO)

leden 2018
23. 1. / 17.00 – Budoucnost Městské plovárny Plzeň – veřejné plánovací setkání k přípravě rekonstrukce Plovárny (kavárna Družba)

2017:

listopad 2017
1. 11. / 20.00 – International choice of noise – koncert DEFEKTRO (Japan/Australia) + „OOO“ a.k.a. NIKOLA MOUNOUD (CH) + NBDY feat. HURRYKANNE + CRY OF HUMANS (Městská plovárna)
4. 11. / 14.00 – Krašovská podzimní slavnost 2017 – představení další fáze projektu na Proměnu vnitrobloku Krašovská, sport, hry, hudba a zahradnické dílny (Krašovská Aktivity centrum)
8. 11. / 18.30 – Momenty introspekce: Plzeň a architektura sorely (20. základní škola)
22. 11. / 18.30 – Momenty introspekce: Sídliště a paneláky (Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM)
30. 11. / 17.30 – Výroba domácího vermikompostéru – vyrobte si s odborníky z KOKOZA svůj vlastní žížalí kompostér (PěstírnaDEPO)

říjen 2017
1. 10. / 10.00 – Den architektury Plzeň (celá Plzeň, start na Městské plovárně)
10. 10. / 19.00 – Botanist /us & Hnus Umírající – koncert: avantgarde / esoteric / black metal (Městská plovárna)
12. 10. / 18.30 – Momenty introspekce: Plzeň a secesní architektura (Měšťanská beseda)
14. 10. / 19.00 – 90’s skate video session – projekce 90’s skate videí (Městská plovárna)
20. 10. / 19.00 – Jucifer /US & Albatre /NL – koncert: sludge / doom / thrash / grind + punk / free jazz / noise rock (Městská plovárna)
23. 10. / 17.30 – Obnova Jiráskova náměstí – veřejná beseda na téma doprava (Masarykova základní škola)
25. 10. / 18.30 – Momenty introspekce: Plzeň a moderní architektura (Byt Willyho a Gertrudy Krausových)
28. 10 / 18.30 – OvO /IT & VelO + edhochuli /US – koncert: noise rock / industrial / avantgarde + avantgarde / noise / hardcore (Městská plovárna)

září 2017
9. 9. / 10.00 – Jiráskovo náměstí žije – den plný her, sportu a zábavy (Jiráskovo náměstí)
12.-16. 9. – TUTO MĚSTO – realizační workshop (Školní a Chodské náměstí, plácek u křižovatky Kollárovy a Kovářské ulice, pod mostem Milenia, zemník u Ježíška, planina Na májce v Bukovci)
16. 9. / 17.00 – TUTO MĚSTO – sousedské oslavy (Školní a Chodské náměstí, plácek u křižovatky Kollárovy a Kovářské ulice, pod mostem Milenia, zemník u Ježíška, planina Na májce v Bukovci)

srpen 2017
4. 8. / 20.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance tančírna (Městská plovárna)
8. 8. / 17.00 – Goblins/Sick Ones/Blanket Hill/Demoralyzer/MxHxL – mini HC fest (Městská plovárna)
9. 8. / 18.00 – Setkání Klubu strážných andělů (Městská plovárna)
11. 8. / 16.00 – At the river vol.2 – DJ Bartesky&Jane Doe chill out (Městská plovárna)
18. 8. / 17.00 –  Večerní promítání s PUN – zábavné aktivity, grilování a film Slyšet očima (Městská plovárna)
26. 8. / 17.00  – Divadlo na Plovárně – ochutnávka plzeňských amatérských divadel (Městská plovárna)

červenec 2017
12. 7. / 20.00 – Quíz?! | Na Plovárně – vědomostní kvíz šitý na míru Městské plovárně v Plzni (Městská plovárna)
14. 7. / 20.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance tančírna (Městská plovárna)
16.–30. 7. – Mezinárodní workcamp Pěstuj prostor 2017 – zahraniční dobrovolníci pro plzeňský veřejný prostor (Městská plovárna)
21. – 22. 7. / pá 17.00, so 15.00 – Plovárenské dny – velká letní akce nabitá koncerty, divadlem a dílnami (Městská plovárna)
27. 7.  / 19.00 – The Dead President (RUS) – úderná skacore parta z Moskvy (Městská plovárna)
28. 7.  / 19.00 – Ambiente Theatre & Myotox – psychadelic-post rock & hard-post-lo-fi (Městská plovárna)
29. 7.  / 19.00 – Boss Reggae Event – reggae, ska, rocksteady DJ“s (Městská plovárna)

červen 2017
2. 6. / 18.00 – Smím prosit…? na Plovárně – social dance tančírna (Městská plovárna)
3. 6. / 19.00 – promítání cestovatelského skate dokumentu + doprovodný program (Městská plovárna)
7. 6. / 18.30 – Přesahy: Marcela Steinbachová – Trojnožka (Papírna Plzeň)
10. 6. – Rozlučka se svobodou (neveřejná akce, Plovárna pro veřejnost otevřena) (Městská plovárna)
10.-11. 6. – Víkend otevřených zahrad (Jiráskovo náměstí)
17. 6. / 19.00 – Stay Together Fest – HC & punk mini fest (Městská plovárna)
20. 6. / 19.00 – Everfund Offline – prezentace zajímavých lidí a projektů (Městská plovárna)
21. 6. / 16.00 – Není město jako město – zábavná dílna pro děti (Jiráskovo náměstí)
21. 6. / 17.00 – Cena Nadace Proměny 2017 – vernisáž návrhů arch. soutěže a beseda s veřejností (Jiráskovo náměstí)
24. 6. / 17.00 (POZOR, PRO NEMOC NĚKOLIKA SOUBORŮ PŘESUNUTO NA 26. 8.) – Divadlo na Plovárně – ochutnávka plzeňských amatérských divadel (Městská plovárna)
25. 6. / 16.00 – Den otců (Městská plovárna)
28. 6. / 18.30 – Přesahy: Martin Jančok – Limity komunity (Papírna Plzeň)
30. 6. / 19.00 – Garrett Klahn (USA) + Manon meurt (CZE) – koncert (Městská plovárna)

květen 2017
5. 5. / 17.00 – Před pálení čarodějnic – soutěže a opékání buřtů nejen pro děti (Městská plovárna)
10. 5. / 18.30 – Přesahy: Pavel Hnilička – Dům jako součást (Papírna Plzeň)
11. 5. / 19.00 – Průmyslová smrt / Kaosquad / Commodore / WP Garage – den plný core music (Městská plovárna)
19. 5. / 16.00 – Opening – zahájení Landscape festivalu Plzeň 2017 (nám. Republiky)
19. 5. / 19.00 – Ecstatic Vision (US) / Acid Row – žánrový hudební vodopád (Městská plovárna)
20. 5. / 10.00 – Opening – zahájení Landscape festivalu Plzeň 2017 (Anglické nábřeží)
20. 5. / 14.00 – 20 let CPPT – den na limonádě aneb oslava dvacetiletého výročí CPPT (Městská plovárna)
24. 5. / 18.30 – Přesahy: Petr Hájek – Ad triangulum (Papírna Plzeň)
27. 5. / 10.00 – Evropský den sousedů na Jiráskově náměstí – výstava, komponované vycházky, hudební program a společná večeře (Jiráskovo náměstí)
31. 5. / 19.00 – Krajina ve městě – první diskusní přednáška v rámci Landscape festivalu (Městská plovárna)

duben 2017
8. 4. / 15.00 – Vítání jara na Plovárně – oslava příchodu jara, tentokrát ve znamení vody (Městská plovárna)
9. 4. / 15.00 – Jarní brigáda (PěstírnaDEPO)
12. 4. / 8.00 – Dobrovolnický den s Doosanem (Městská plovárna)
15. 4. / 19.00 – Fast Shit / Demöralizér / Pilsen Owls of Soul – nálož punku, hard coru a reggae (Městská plovárna)
19. 4. / 17.00 – Workshop Pěstujeme ve městě – přednáška s praktickou ukázkou městského zahradničení (PěstírnaDEPO)
30. 4. / 18.00 – Pálení čarodějnic – velká buskingová party na Plovárně (Městská plovárna)

březen 2017
20. 3. / 16.00 – Velký úklid Městské plovárny – každým odklizeným odpadkem si zlepšujeme karmu 🙂 (Městská plovárna)
24. 3. / 18.30 – Sitta I Gebauer I Zábran I a jejich dílo ve veřejném prostoru – přednáška garantů projektu TUTO MĚSTO (Waldorfská škola Dobromysl)
24.-26. 3. – TUTO MĚSTO – plánovací workshop pro odborníky a studenty (Waldorfská škola Dobromysl)

únor 2017
21. 2. / 17.00 – Proměna vnitrobloku Krašovská – vernisáž výstavy architektonických návrhů a beseda s veřejností (4. ZŠ Plzeň)

leden 2017
25. 1. / 18.30 – Jak se v Plzni pěstuj prostor II. – svižné prezentace projektů Pěstuj prostor (DEPO2015)


2016:

listopad 2016
2. 11. / 18.30 – POST–INDUSTRIÁL: Architektura chmele a sladu (Plzeňský Prazdroj)
5. 11. / 16.00 – Zazimování Plovárny – ukončení sezóny a poslední párty (Městská plovárna)
9. 11. / 16.30 – Lampionový průvod MC Jablíčko (neveřejná akce) (Městská plovárna)
9. 11. / 17.00 – Agora – studijní návštěva (neveřejná akce) (Městská plovárna)
26. 11. / 14.00 – PAM: Doudlevecká čtvrť – architektonická procházka (Doudlevecká čtvrť)
26. 11. / 15.00 – Workshop výroby adventních věnců na Plovárně (Městská plovárna)

říjen 2016
2. 10. / 10.00 – Den architektury 2016: Plzeň INDUSTRIÁLNÍ – festival architektury
5. 10. / 15.00 – Odpoledne pro mezník – aneb společnými silami za lepší Plzeň (naproti Papírna Plzeň)
5. 10. / 18.30 – POST–INDUSTRIÁL: Škodovy závody stále živé (Techmania Science Center)
6. 10. / 08.10 – Terénní seminář Protivzdušná obrana Plzně – průzkum objektů protiletecké obrany z 2. světové války (vojenské letiště u Lhoty u Dobřan)
7. 10. / 20.00 – Promítání Emerica Made 2 – plzeňská premiéra videa od legendární značky Emerica (Městská plovárna)
12. 10. / 17.00 – Setkání pamětníků na Plovárně – vyprávění o zašlé slávě Plovárny a příprava výstavy (Městská plovárna)
15. 10. / 10.00 – Lavička pro vnitroblok – workshop na výrobu originální lavičky a sousedské posezení (Vnitroblok mezi ulicemi Lukavická, Radobyčická a Tělocvičná)
15. 10. / 13.00 – Závod ALLEYCAT Plzeň 2016 – stanoviště závodu a afterpárty (Městská plovárna)
15. 10. / 14.00 – TEDx Plzeň 2016: Pohled z druhé strany – Livestream na Plovárně (Městská plovárna)

16. 10. / 10.00 – Dobrovolnický den na Plovárně – vyrobte s námi letošní poslední mola z PET lahví (Městská plovárna)
19. 10. / 18.30 – POST–INDUSTRIÁL: Smrt a život plzeňských nádraží (Moving Station)
21. 10. / 19.00 – Plzeňská noc na Městské plovárně – Ambient Theatre a NBDY SOUND x HURRYKKANE VISUAL (Městská plovárna)
22. 10. / 15.00 – Divadlo na Plovárně – 2. ročník minifestivalu improvizačního divadla (Městská plovárna)
28. 10. / 10.00 – Bezovka – Tajemství vil – sousedská procházka (Bezovka)
28. 10. / 14.00 – Komentovaná procházka po Skvrňanech – prohlídka děl ve veřejném prostoru (ZŠ Martina Luthera)
28. 10. / 14.00 – PAM: Jižní Předměstí – architektonická procházka (Jižní Předměstí)
29. 10. / 13.00 – Vycházka: Od pavilonku k domku strážce pramene – procházka Lochotínským parkem a komentovaná prohlídka výstavy Domek strážce Kopeckého pramene (Lochotínský pavilonek)

září 2016
4. 9. / 20.00 – Promítání filmu Švédská teorie lásky – šokující filmová výpověď o experimentu sociálního inženýrství (Městská plovárna)
7. 9. / 17.30 – Představení výsledků architektonické soutěže na vnitroblok v Plzni na Borech
10. 9. / 11.00 – Jiráskovo náměstí žije – sportovně-herní den (Klášterní zahrada, Jiráskovo náměstí)
14. 9. / 14.00 – Oáza – čtecí koutek I – dobrovolnický workshop na výrobu laviček a pódia (Knihovna Vinice)
14. 9. / 20.00 – Zatím Nijak – Autorská čtení o životě v podobě surové i lyrické poezie (Městská plovárna)
15. 9. / 18.00 – Sousedský piknik před 4. ZŠ – oslava zvelebení předškolí 4. ZŠ studenty architektury
16. 9. / 20.00 – Plovárenská alternativa II. – tradiční festival alternativní scény (Městská plovárna)
18. 9. / 20.00 – Promítání filmu Putinovy „Děti 404“ – znepokojující obraz dnešního Ruska (Městská plovárna)
21. 9. / 18.30 – POST–INDUSTRIÁL: Po proudu Radbuzy (DEPO2015)
24. 9. / 10.00 – Oáza – čtecí koutek II – dobrovolnický workshop na výrobu laviček a pódia, hudba (Knihovna Vinice)
24. 9. / 16.00 – Drakiáda – pouštění draků a opékání buřtů (neveřejná akce) (Městská plovárna)
25. 9. / 18.00 – Promítání filmu 10 miliard – co máte na talíři? a veganský bufet – německý dokumentární film o produkci potravin (Městská plovárna)

srpen 2016
12. 8. / 19.00 – Sbírání + French Touch – večer poezie a francouzského šansónu (Městská plovárna)
13. 8. / 20.45 – Promítání filmu Kola versus auta – projekce dokumentu o diktátu automobilového průmyslu (Městská plovárna)
14. 8. / 18.30 – Salsa tančírna na plovárně – salsa, bachata, kizomba a zouk na venkovním parketu (Městská plovárna)
16. 8. / 16.30 – Letní animační soustředění na Plovárně (neveřejná akce) (Městská plovárna)
17. 8. / 17.00 – Dobrovolnický podvečer na Plovárně – vyrobíme mola z PET lahví a opravíme poškozený nábytek (Městská plovárna)
19. 8. / 19.00 – Smím prosit…? na plovárně – social dance tančírna (Městská plovárna)
20. 8. / 14.00 – Retro Games – benefiční akce Diecézní charity Plzeň (Městská plovárna)
22. 8. / 18.00 – Folkpark III na Plovárně (Městská plovárna)
27. 8. / 21.00 – Promítání filmu Na sever od slunce – projekce dokumentu o spojení člověka s vodou a přírodou (Městská plovárna)
28. 8. / 18.30 – Salsa tančírna na plovárně – salsa, bachata, kizomba a zouk na venkovním parketu (Městská plovárna)
28. 8. / 15.00 – Krašovská zahradní slavnost – hry, soutěže, hudba a tanec (Vnitroblok Krašovská)

červenec 2016
3.-17. 7. 2016 – Mezinárodní workcamp Pěstuj prostor 2016 (Městská plovárna, SKUŘ, pravý břeh Radbuzy)
3. 7. / 18.30 – Salsa tančírna na plovárně – salsa, bachata, kizomba a zouk na venkovním parketu (Městská plovárna)
10. 7. / 11.00 – Francouzský den na plovárně: Guinguette – hudba, hry a jídlo ve francouzském stylu (Městská plovárna)
15. 7. / 17.00  – Plovárenské dny – největší letní akce: Sbírání (čtení, hudba, filmy, výstava) a tančírna Smím prosit…? (Městská plovárna)
16. 7. / 14.00  – Plovárenské dny – největší letní akce: dílny, divadlo, koncerty The Dixie Hot Licks a Ambient Theatre (Městská plovárna)
17. 7. / 18.30 – Salsa tančírna na plovárně – salsa, bachata, kizomba a zouk na venkovním parketu (Městská plovárna)
30. 7. / 21.00 – Sensual night – romantická tančírna na Plovárně (Městská plovárna)

červen 2016
1. 6 / 18.30. – Dialogy o architektuře – teoretik : praktik (DEPO2015)
10. 6. / 19.00 – Smím prosit…? na plovárně – social dance tančírna (Městská plovárna)
11.-12. 6. / 9.00 – Víkend otevřených zahrad v Klášterní zahradě (Klášterní zahrada, Jiráskovo náměstí)
15. 6. / 18. 30 – Dialogy o architektuře – doma : venku (DEPO2015)
17. 6. / 17.00 – Divadlo na plovárně – multižánrová přehlídka divadelních spolků (Městská plovárna)
18. 6. / 21.00 – Rozmarné léto s Kristýnou Hrušínskou (Městská plovárna)
22. 6. / 20.00 – Koncert skupiny Žáha (Městská plovárna)
27. 6. / 18.00 – Folkpark ll Aneb Tři Barvy Folku Na Plovárně (Městská plovárna)

květen 2016
4. 5. / 18.30 – Dialogy o architektuře – architekt : developer (DEPO2015)
18. 5. / 18.30 – Dialogy o architektuře – junior : matador (DEPO2015)
21. 5. / 10.00 – Perfect day na plovárně (Městská plovárna)
28. 5. – 29. 5. / 14.00 – Evropský den sousedů a otvírání plovárny (Městská plovárna)

duben 2016
6. 4. / 16.00 – OTTA: Participace v architektuře (DEPO2015)
15. 4. / 17.00 – Plovárna se probouzí – dobrovolnický den (Městská plovárna)
16. 4. / 15.00 – Vítání jara na plovárně (Městská plovárna)
20. 4. / 18.30 – Slavnostní vyhlášení výsledků Otevřené výzvy Pěstuj prostor 2015–2016 (DEPO2015)

březen 2016
18. – 19. 3. / 18.00-23.00 – Festival světla u Pramenů na Roudné (Prameny na Roudné)


2015:

listopad 2015
11. 11. / 16.30 – Lampiónový průvod „Martinská světla“ s pohádkovou tématikou (Městská plovárna)
11. 11. / 18.00 – Dernisáž a komentovaná prohlídka výstavy Pěstuj prostor (Smetanovy sady)
17. 11 / 19.00 – Věda vs. Kultura: Normalizační umění (Rock ‚n‘ Wall)
18. 11. / 18.00 – Jak se v Plzni pěstuje prostor (DEPO2015)

říjen 2015
2. 10. / 17.00 – Den architektury Plzeň
3. 10. / 14.00 – DRUŽSTEVNÍ A VÝROBNÍ ČTVRŤ – procházka po jedné ze stezek Plzeňského architektonického manuálu / PAM (KD Peklo)
6. 10. / 8.00 – Nábytková dílna studentů Masarykova gymnázia Plzeň (Městská plovárna)
6. 10. / 15.00 – Zpěvomat (Chodské náměstí, U Branky, Americká-pomník)
6. 10. / 17.30 – Plánovací beseda Proměna vnitrobloku Krašovská (DDM Talent)
7. 10. / 18.30 – OSY MĚSTA: Americká třída jako tepna moderní Plzně (DEPO2015)
9. 10. / 17.00 – Naučte se plést houpací sítě (Městská plovárna)
11. 10. / 14.00 – Slavnosti jablek (Zapomenutá zahrada)
20. 10. / 17.00 – Pěstuj prostor uměním – společná vernisáž výstavy Pěstuj prostor a dernisáž projektu
ZEN PLZEŇ: Socha pro Plzeň
 (Smetanovy sady)
21. 10. / 18.30 – OSY MĚSTA: Aktivace a transformace městských tříd (DEPO2015)
22. 10. / 19.00 – Křížky a vetřelci (Plzeň Zastávka)
27. 10. / 17.30 – Splouváme Radbuzu II (Městská plovárna)
28. 10. / 10.00 a 14.00 – ŘEKA VE MĚSTĚ – Radbuza. Zčásti upovídaná řeka / Sousedská procházka (terasy U Mrakodrapu)

září 2015
2. 9. / 17.00 – Setkání pamětníků na plovárně (Městská plovárna)
5. 9. / 10.00 – STARÉ A NOVÉ CENTRUM – procházka po jedné ze stezek Plzeňského architektonického manuálu / PAM (Meeting Point)
9. 9. / 17.30 – Šance pro vnitroblok na Borech – beseda 2  (SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara v Plzni)
9. 9. / 18.30 – OSY MĚSTA: Městský bulvár jako veřejný prostor (DEPO2015)
12. 9. / 14.00 – Dětský den na vodě i u vody se skauty 92. OVS Kotva (Městská plovárna)
12. 9. / 19.00 – Plovárenská alternativa / vstupenky (Městská plovárna)
18. 9. / 17.00 – Nábytkový workshop (Městská plovárna)
19. 9. / 10.00 – Anděl Fest na Městské plovárně (Městská plovárna)
22. 9. / 17.00 – Velká podzimní plzeňská cyklojízda + cyklokoncert na plovárně (nám. Republiky, Městská plovárna)
23. 9. / 18.30 – OSY MĚSTA: Klatovská třída jako páteř prosperující Plzně (DEPO2015)
23. 9. / 20.00 – Zen Plzně: Tichý koncert (U Zvonu)
24. 9. / 17.30 – Plánovací beseda Proměna vnitrobloku Krašovská (DDM Talent)
27. 9. / 15.00 – Plov Art (Městská plovárna)
29. 9. / 17.00 – Nádražní nebe (hlavní vlakové nádraží Plzeň)
pravidelná otvírací doba Městské plovárny zde

srpen 2015
1. 8. / 14:00 – JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ – procházka po jedné ze stezek Plzeňského architektonického manuálu / PAM (Klatovská 110)
7. 8. / 17.00 – Swing Kiss – kurzy swingu na plovárně (Městská plovárna)
8. 8. / 14.00 – Swing Kiss – plovárenské dostaveníčko (Městská plovárna)
25. 8. / 17.00 – Zen Plzně: ACUO (U Zvonu)
pravidelná otvírací doba Městské plovárny zde

červenec 2015
4. 7. / 14:00 – BEZOVKA – Tajemství vil / Sousedská procházka (Českobratrský kostel Mistra Jana Husi)
6.-19. 7. – Workcamp Foster the City 2015 (Prameny na RoudnéMěstská plovárna)
7. 7. / 18.00 – Setkání Andělů na Plovárně – setkání Klubu strážných andělů (Městská plovárna)
10. 7. / 17.00 – Soirée u třech pramenů (Prameny na Roudné)
13. 7. / 17.00 – Naučte se plést houpací sítě (Městská plovárna)
17.-19. 7. – Plovárenské dny 2015 (Městská plovárna)
23. 7. / 17.00 – Krašovská zahradní slavnost (vnitroblok Krašovská)
31. 7. / 18.00 – Vlnohraní (Městská plovárna)
pravidelná otvírací doba Městské plovárny zde

červen 2015
3. 6. / 18.30 – SPODNÍ PROUDY: Architektura na vodě (Městská plovárna)
17. 6. / 18.30 – SPODNÍ PROUDY: Plzeň a její řeky (Městská plovárna)
19. 6. / 18:00 – Divadlo na plovárně (Městská plovárna)
30. 6. / 17.00 – Zen Plzně: Trojmostí (Denisovo nábřeží pod mostem Milénia)
pravidelná otvírací doba Městské plovárny zde

květen 2015
2. 5. / 10.00 – ŘEKA VE MĚSTĚ – Radbuza. Zčásti upovídaná řeka / Sousedská procházka (terasy U Mrakodrapu)
2. 5. / 14:30 – DOUDLEVECKÁ ČTVRŤ – procházka po jedné ze stezek Plzeňského architektonického manuálu / PAM (DEPO2015)
6. 5. / 18.30 – SPODNÍ PROUDY: Říční plovárny (Městská plovárna)
13. 5. / 18.00 – Noc literatury (Městská plovárna)
15. 5. / 16.00 – Otvírání plovárny (Městská plovárna)
16. 5. / 19.00 – Zahajovací koncert (Městská plovárna)
20. 5. / 18.30 – SPODNÍ PROUDY: Fenomén lázně (Městská plovárna)
21. 5. / 18.00 – Christopher Long: POUČENÍ Z LOOSE | ZPŮSOB UVAŽOVÁNÍ (Loosův interiér Bendova 10)
23. 5. / 10.00 – Perfect day na plovárně (Městská plovárna)
26. 5. / 17.00 – Zen Plzně: Bude líp (nám. Emila Škody)
26. 5. / 17.30 – Šance pro vnitroblok na Borech – beseda 1 (SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara v Plzni)
30. 5. / 14.00 – Evropský den sousedů aneb RetroHry našich babiček a dědečků (Městská plovárna)
31. 5. / 14:00 – STARÉ A NOVÉ CENTRUM – procházka po jedné ze stezek Plzeňského architektonického manuálu / PAM (Meeting Point)

duben 2015
11. 4. / 19.00 – On top of Loos (Galerie Vestředu)
12. 4. / 12.00 – Wish you where here (někdejší Hirschův byt Plachého 6)
18. 4. / 14:00 – JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ – procházka po jedné ze stezek Plzeňského architektonického manuálu / PAM (Klatovská 110)
18. 4. / 16.00 – Vítání jara na Městské plovárně (Městská plovárna)
28. 4. / 17.00 – Zen Plzně: Píseň pro Rudolfa (terasy U Mrakodrapu)
28. 4. / 19.00 – Zen Plzně: Socha pro Plzeň (DEPO2015)

březen 2015
3. 3. / 17.00 – Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni (Klášter dominikánů Plzeň)
5. 3. / 19.00 – Vernisáž k výstavě fotografií Plzeňští vetřelci (čajovna Seraf)
19. 3. / 18.30 – Slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku výzvy Pěstuj prostor (Dům hudby)

únor 2015
3. 2. / Plánovací sousedské setkání k Lampionům na plovárnou (KD Peklo)
4. 2. / 18.30 – Promítání dokumentu Plán a diskuse s Benjaminem Tučkem (Dům hudby)
20.-21. 2. / 18.00 – Lampiony nad plovárnou / Festival světla (Městská plovárna)
28. 2. / 10.00 – Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni (Masarykova ZŠ)

leden 2015
16. 1. / 14:30 – JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ – procházka po jedné ze stezek Plzeňského architektonického manuálu / PAM (Klatovská 110)
16. 1. / 14:30 – DOUDLEVECKÁ ČTVRŤ – procházka po jedné ze stezek Plzeňského architektonického manuálu / PAM (DEPO2015)
18. 1. / 14:30 – JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ – procházka po jedné ze stezek Plzeňského architektonického manuálu / PAM (Klatovská 110)
18. 1. / 14:30 – DOUDLEVECKÁ ČTVRŤ – procházka po jedné ze stezek Plzeňského architektonického manuálu / PAM (DEPO2015)

Google+