O portálu

Portál pro veřejný prostor.plzne.cz je platformou zastřešující různorodé projekty, které nespojuje pouze téma veřejného prostoru, ale zejména jejich cíle: učinit veřejný prostor demokratičtější, zpřehlednit jej např. pomocí zájmových map, vyhledávat jeho hodnoty a snažit se o to, aby nezanikly, mapovat potřeby a přání jeho uživatelů – tedy měnit veřejný prostor k lepšímu. Autorem projektů není jen jedna organizace, naopak, portál sdružuje celou řadu aktivních lidí i skupin.

Na portálu již nyní nebo v následujících měsících naleznete program Pěstuj prostor, Zelenou mapu Plzně, projekt Křížky a vetřelci, Cyklomapu, Plzeňský architektonický manuál, projekt Zen Plzeň, 2 ročníky Kreativní demokratické školy: Pěstuj prostor, archiv projektu Virtuální Plzeň a další.

Úkolem portálu je zejména:

  • navazovat vztah s širokou veřejností i s odborníky a pomoci jim rozvíjet plzeňský veřejný prostor, a to zejména prostřednictvím participativních projektů, diskusí a blogu
  • mapovat stávající stav veřejného prostoru, architektury, umění apod. v Plzni včetně nerealizovaných projektů a vizí
  • poskytnout zázemí kvalitním projektům dalších organizací, které se věnují tématu veřejného prostoru

Portál byl vytvořen v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a je spravován spolkem Pěstuj prostor, z. s. Pomozte i vy změnit Plzeň k lepšímu tím, že se dnes zapojíte do jednoho z projektů a programů na portálu.

Google+